xəritə

Tagged photos (28)

Zaqafqaziyanın xəritəsi (Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan), 1899-cu il
User Azkataloq
0 11
Şirvan, Xəzər dənizinin cənub sahilinin və Fars vilayətinin Gilan əyalətinin xəritəsi, 1633-1637
User Azkataloq
0 0
Bakı və Abşeron yarımadası, rəssam Engelbert Kempfer, 1712
User Azkataloq
0 7
Əlimərdan bəy Topçubaşının 1919-cu ildə Paris Sülh Konfransına təqdim etdiyi xəritə
User Azkataloq
0 20
Qasım İsmayılov rayonu (Goranboy) baş qərargahı, 1975
User Azkataloq
0 2
Azərbaycan SSR iqtisadi xəritəsi
User Azkataloq
0 3
Azərbaycan SSR Qarabağ bölgəsinin xəritəsi, 1942
User Azkataloq
0 15
Bakının turist xəritəsi, 1970
User Azkataloq
0 16
Bakı qalasının baş planı (İçərişəhər), 1817
User Azkataloq
0 15
Bakı quberniyasının xəritəsi
User Azkataloq
0 8
Bakı quberniyasının etnoqrafik xəritəsi, 1902
User Azkataloq
0 21
Azərbaycanın yer aldığı xəritə, 1831
User Azkataloq
0 15
Qafqaz xalqlarının xəritəsi, 1848
User Azkataloq
0 25
Azərbaycan SSR çöküntülər xəritəsi, 1973
User Azkataloq
0 22
Azərbaycan SSR landşaft xəritəsi, 1975
User Azkataloq
0 65
Azərbaycan Cümhuriyyətinin (1918-1920) xəritəsi
User Azkataloq
0 31
İrəvan - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 17
Şuşa - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 21
Yeni Zaqatala - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 5
Lənkəran - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 8
Dərbənd - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 9
Bakı, 1830-cu illər
User Azkataloq
0 16
Azərbaycan SSR iqtisadi xəritəsi, 1939
User Azkataloq
0 24
Azərbaycan SSR fiziki xəritəsi, 1939
User Azkataloq
0 68
Azərbaycanın torpaq xəritəsi, 1991
User Azkataloq
0 67
Abşeron yarımadasının xəritəsi,1899
User Azkataloq
0 17
Qafqazın etnoqrafik xəritəsi, 1880
User Azkataloq
0 40
Bakının baş planı, 1898
User Azkataloq
0 17