xəritə

Tagged photos (34)

Qala aerodromundan Bakı şəhərinə daxil olan diviziyanın marşrutu üzrə topoqrafik xəritə, 1990
User Azkataloq
0 4
Azərbaycannın Siyasi və Təbii Xəritəsi, 1925
User Azkataloq
0 20
Bakının planı, 1806
User Azkataloq
0 12
Bakı şəhərinin planı, 1796
User Azkataloq
0 9
Bakının planı, 1723
User Azkataloq
0 8
Bakının xəritəsi, 1723
User Azkataloq
0 7
Zaqafqaziyanın xəritəsi (Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan), 1899-cu il
User Azkataloq
0 19
Şirvan, Xəzər dənizinin cənub sahilinin və Fars vilayətinin Gilan əyalətinin xəritəsi, 1633-1637
User Azkataloq
0 3
Bakı və Abşeron yarımadası, rəssam Engelbert Kempfer, 1712
User Azkataloq
0 17
Əlimərdan bəy Topçubaşının 1919-cu ildə Paris Sülh Konfransına təqdim etdiyi xəritə
User Azkataloq
0 37
Qasım İsmayılov rayonu (Goranboy) baş qərargahı, 1975
User Azkataloq
0 9
Azərbaycan SSR iqtisadi xəritəsi
User Azkataloq
0 9
Azərbaycan SSR Qarabağ bölgəsinin xəritəsi, 1942
User Azkataloq
0 20
Bakının turist xəritəsi, 1970
User Azkataloq
0 21
Bakı qalasının baş planı (İçərişəhər), 1817
User Azkataloq
0 20
Bakı quberniyasının xəritəsi
User Azkataloq
0 11
Bakı quberniyasının etnoqrafik xəritəsi, 1902
User Azkataloq
0 26
Azərbaycanın yer aldığı xəritə, 1831
User Azkataloq
0 22
Qafqaz xalqlarının xəritəsi, 1848
User Azkataloq
0 33
Azərbaycan SSR çöküntülər xəritəsi, 1973
User Azkataloq
0 29
Azərbaycan SSR landşaft xəritəsi, 1975
User Azkataloq
0 104
Azərbaycan Cümhuriyyətinin (1918-1920) xəritəsi
User Azkataloq
0 43
İrəvan - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 21
Şuşa - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 30
Yeni Zaqatala - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 7
Lənkəran - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 10
Dərbənd - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 10
Bakı, 1830-cu illər
User Azkataloq
0 20
Azərbaycan SSR iqtisadi xəritəsi, 1939
User Azkataloq
0 32
Azərbaycan SSR fiziki xəritəsi, 1939
User Azkataloq
0 103
Azərbaycanın torpaq xəritəsi, 1991
User Azkataloq
0 96
Abşeron yarımadasının xəritəsi,1899
User Azkataloq
0 26
Qafqazın etnoqrafik xəritəsi, 1880
User Azkataloq
0 58
Bakının baş planı, 1898
User Azkataloq
0 25