shamakhi

Tagged photos (18)

Milli geyimdə Şamaxılı qadın, rəssam Qriqori Qaqarin, 1840
User Azkataloq
0 0
Şamaxı kəndi ətrafında əkinçilərin və səyyahların təsviri, 1633-1637
User Azkataloq
0 0
Şamaxı rəqqasları, rəssam Qriqori Qaqarin, XIX əsrin ortaları
User Azkataloq
0 0
“İmamlı məscidi” İmamın türbəsi və Axund Ağa Mirmehdinin qəbri, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 1
Hacı Qasım məscidinin daxili görünüşü Axund Hacı Şıx Həbiblə, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 1
Cümə məscidinin qarşısında dağıntılar, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 0
Cümə məscidinin daxili görünüşü, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 2
Cümə məscidinin ümumi görünüşü Axund Hacı Şıx Həbiblə, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 1
Şıxminas küçəsində Sultanovun evinin həyətində insan sümükləri, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 1
Şamaxı şəhərinin müsəlman hissəsinin ümumi mənzərəsi, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 2
“Pir Şirvan” bölgəsinin qərbdən şərqə doğru ümumi mənzərəsi, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 1
Cabanı 1-ci sinif kənd məktəbi, 1914
User Azkataloq
0 3
Cabanı 1-ci sinif kənd məktəbi, 1914
User Azkataloq
0 5
Şamaxı, 1718 - Cornelis de Bruyn
User Azkataloq
0 3
Yeddi Gümbəz, Şamaxı, 1718 - Cornelis de Bruyn
User Azkataloq
0 3
Cavad bəy Tağıbəyli
User Azkataloq
0 4
Şamaxı zəlzələsi - Əli bəy Hüseynzadə
User Azkataloq
0 5
Yeddi Gümbəz, Şamaxı
User Azkataloq
0 2