shamakhi

Tagged photos (24)

Şamaxıda təzə şəhər küçəsi, 1950-ci illər
User Azkataloq
0 3
Şamaxı ətraflarında gəzən dəvəçi, 1950-ci illər
User Azkataloq
0 9
Şamaxı yolu tərəfdən Bakı mənzərəsi, 1880
User Azkataloq
0 14
Zəlzələ nəticəsində dağıntılar və məscid, Şamaxı, Şıxminaz, 1912
User Azkataloq
0 5
Azərbaycanlı bəy milli geyimdə, Şamaxı, 1910
User Azkataloq
0 3
Daşlaşmış ağac qalığı, Şamaxı | Petrified Tree Remain, Shamakhi
User AzTarixMuzeyi
0 0
Milli geyimdə Şamaxılı qadın, rəssam Qriqori Qaqarin, 1840
User Azkataloq
0 2
Şamaxı kəndi ətrafında əkinçilərin və səyyahların təsviri, 1633-1637
User Azkataloq
0 8
Şamaxı rəqqasları, rəssam Qriqori Qaqarin, XIX əsrin ortaları
User Azkataloq
0 6
“İmamlı məscidi” İmamın türbəsi və Axund Ağa Mirmehdinin qəbri, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 4
Hacı Qasım məscidinin daxili görünüşü Axund Hacı Şıx Həbiblə, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 5
Cümə məscidinin qarşısında dağıntılar, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 8
Cümə məscidinin daxili görünüşü, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 9
Cümə məscidinin ümumi görünüşü Axund Hacı Şıx Həbiblə, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 6
Şıxminas küçəsində Sultanovun evinin həyətində insan sümükləri, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 6
Şamaxı şəhərinin müsəlman hissəsinin ümumi mənzərəsi, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 5
“Pir Şirvan” bölgəsinin qərbdən şərqə doğru ümumi mənzərəsi, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 5
Cabanı 1-ci sinif kənd məktəbi, 1914
User Azkataloq
0 5
Cabanı 1-ci sinif kənd məktəbi, 1914
User Azkataloq
0 7
Şamaxı, 1718 - Cornelis de Bruyn
User Azkataloq
0 9
Yeddi Gümbəz, Şamaxı, 1718 - Cornelis de Bruyn
User Azkataloq
0 10
Cavad bəy Tağıbəyli
User Azkataloq
0 5
Şamaxı zəlzələsi - Əli bəy Hüseynzadə
User Azkataloq
0 9
Yeddi Gümbəz, Şamaxı
User Azkataloq
0 2