qurultay

Tagged photos (22)

1-ci Zaqafqaziya Sovetlər Qurultayının Azərbaycanın Ağdam rayonundan olan bir qrup nümayəndəsi, 1922
User Azkataloq
0 3
Bəstəkar Azər Rzayev, 1957
User Azkataloq
0 1
Azərbaycan Sovetləri V Qurultayının Mandat komissiyası, 1927
User Azkataloq
0 1
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Bakı Komitəsinin üzvləri 2-ci Zaqafqaziya qurultayında, 1923
User Azkataloq
0 3
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Bakı Komitəsinin üzvləri 2-ci Zaqafqaziya qurultayında, 1923
User Azkataloq
0 2
Tofiq Quliyev, 1957
User Azkataloq
0 3
Müsavat partiyasının bərpa qurultayı, 1992
User Azkataloq
0 2
Müsavat partiyasının bərpa qurultayı, 1992
User Azkataloq
0 1
Müsavat partiyasının bərpa qurultayı, 1992
User Azkataloq
0 1
Qusarda Azərbaycan müəllimlərinin qurultayı, Bakı direktorluğu, 1915
User Azkataloq
0 2
AK(b)P II qurultayı, Bakı, 1920
User Azkataloq
0 3
Bakıda Şərq Xalqlarının I Qurultayı, 1920
User Azkataloq
0 7
Bakıda Şərq Xalqlarının I Qurultayı dövrü, Bela Kun və qatar mühafizəçiləri, Xaçmaz, 1920
User Azkataloq
0 9
Azərbaycan yazıçılarının Birinci qurultayının nümayəndələri, 1934
User Azkataloq
0 8
1-ci Türkoloji Qurultayın plenumunun üzvləri Maarif Sarayı binası qarşısında, 1926
User Azkataloq
0 3
1-ci Türkoloji Qurultayın nümayəndələri, 1926
User Azkataloq
0 5
1-ci Türkoloji Qurultayın nümayəndələri, 1926
User Azkataloq
0 6
9-cu Fövqəladə Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayı, 1937
User Azkataloq
0 3
Bakı-Dağıstan xalq məktəbləri 2-ci rayonu müəllimlərinin qurultayı
User Azkataloq
0 3
Bakıda qadınların nümayişi, 1920
User Azkataloq
0 14
Bakıda Şərq Xalqlarının I Qurultayı, 1920
User Azkataloq
0 11
F.Köprülü, Ə.Hüseynzadə və S.Mümtaz
User Azkataloq
0 11