qala

Tagged photos (34)

Ramanada qala, 1950-ci illər
User Azkataloq
0 4
Qoşa Qala qapıları, Bakı, Azərbaycan, 1950-ci illər
User Azkataloq
0 11
Qala aerodromundan Bakı şəhərinə daxil olan diviziyanın marşrutu üzrə topoqrafik xəritə, 1990
User Azkataloq
0 4
Qız Qalasından mənzərə, 1985
User Azkataloq
0 4
Qız Qalası, 20 ci əsrin əvvəlləri, Bakı
User Azkataloq
0 1
Qız Qalası
User Azkataloq
0 2
Qala kəndində ev, 1983
User Azkataloq
0 2
İrəvan qalasının blokada planı, 1885-1896
User Azkataloq
0 4
Bakı şəhərinin qədim hissəsinin mənzərə, 1984
User Azkataloq
0 4
Bakı sahili, 1912
User Azkataloq
0 14
"Qala", rəssam Mir Teymur Məmmədov, 2006
User Azkataloq
0 5
"Qala", rəssam Mir Teymur Məmmədov, 2006
User Azkataloq
0 5
Mərdəkan qalası, rəssam Səttar Bəhlulzadə, 1960-cı illər
User Azkataloq
0 7
Qız Qalası, 20-ci əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 10
Dördkünc Mərdəkan qalası, 1927
User Azkataloq
0 1
Dördkünc Mərdəkan qalası, 1927
User Azkataloq
0 3
Mərdəkan qalasının planı, 1927
User Azkataloq
0 1
Əsgəran qalası, 1939
User Azkataloq
0 20
Bakı, Qoşa Qala qapıları, 1967
User Azkataloq
0 15
"Qız Qalası" baletinin buklet üzlüyü, 1959
User Azkataloq
0 7
"Qız Qalası" baletindən səhnə
User Azkataloq
0 6
Ağahüseyn Cavadov "Bir qalanın sirri" filmində falçı rolunda, 1959
User Azkataloq
0 6
Bakı, şəhər mənzərəsi, XX əsrin əvvəli
User Azkataloq
0 30
Qız Qalası üstündən dənizkənarı parka açılan mənzərə, 1980-ci illər
User Azkataloq
0 3
Qız Qalası, 1910
User Azkataloq
0 19
İçərişəhərdən açılan mənzərə, 1963
User Azkataloq
0 6
Bakı qalasının baş planı (İçərişəhər), 1817
User Azkataloq
0 20
Qız Qalası, Bakı, 1880 - Paul von Franken
User Azkataloq
0 26
İrəvan, 1796
User Azkataloq
0 10
İşərişəhər, Qoşa Qala qapıları, 1940-cı illər
User Azkataloq
0 14
Dənizə açılan mənzərə
User Azkataloq
0 9
Bakı, Qız Qalası, 1969
User Azkataloq
0 23
Şahbulaq Qalasının planı, 1901
User Azkataloq
0 15
Qız Qalası və Hacınskinin evi
User Azkataloq
0 10