qadın

Tagged photos (30)

Məzar başında ağlayan qadın, 1995
User Azkataloq
0 0
Ağlayan qadın, rəssam Rasim Babayev, 1977
User Azkataloq
0 1
"Azad qadın" heykəli, heykəltəraş Fuad Əbdürrəhmanov, 1960
User Azkataloq
0 1
Azərbaycan qadınları yazıb-oxumaq öyrənir, 1920
User Azkataloq
0 3
Azərbaycanlı qadınlar milli geyimdə, Bakı, XIX əsrin ikinci yarısı
User Azkataloq
0 4
Azərbaycanlı qadın, Şamaxı, XIX əsrin ikinci yarısı
User Azkataloq
0 2
Azərbaycanlı qadın, Bakı, XIX əsrin ikinci yarısı
User Azkataloq
0 4
Mariinski Qadın Gimnaziyası (Bakı), 1912
User Azkataloq
0 8
Neft buruqları ərazisində işləyən qadınlar, 1956
User Azkataloq
0 1
Azərbaycanlı (türk) qadın yazıb-oxumağı öyrənir, 1920-1930-cu illər
User Azkataloq
0 1
Azərbaycanlı (türk) qadınlar yazıb-oxumağı öyrənirlər. 1920-1930-cu illər
User Azkataloq
0 6
Səməd Vurğun kolxozçu qadınlarla, 1952
User Azkataloq
0 2
İçərişəhərdə küçə, qadınla uşaq, 1964
User Azkataloq
0 1
İçərişəhərdə küçə, çarşablı qadınlar və uşaq, 1964
User Azkataloq
0 1
Qadın və uşaq, Bakı, 1964
User Azkataloq
0 1
Muğan. Gürcü milli geyimində qadın, 1912
User Azkataloq
0 1
Ordubaddan olan azərbaycanlı qız, 1890
User Azkataloq
0 13
Şuşadan olan azərbaycanlı (türk, tatar) qadın, 1895
User Azkataloq
0 10
Bakı iranlı qadınları, XIX əsrin sonları
User Azkataloq
0 9
Çadralı qadınlar, 1963
User Azkataloq
0 5
Aşıq Рəri, 1974 - Maral Rəhmanzadə
User Azkataloq
0 5
Hil kəndindən olan qadın, 1880
User Azkataloq
0 6
Qadın çarığı, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli
User Azkataloq
0 3
Köhnə Naxçıvan küçələrində çarşablı qadınlar, 1930-cu illər
User Azkataloq
0 4
Əli Bayramov adına qadın klubu - hazırki Səadət Sarayı
User Azkataloq
0 13
Azərbaycanlı qadın atletlər
User Azkataloq
0 2
Bakıda qadınların nümayişi, 1920
User Azkataloq
0 13
Azərbaycanlı qadın atletlər
User Azkataloq
0 3
Yaşlı qadın, 1988
User Azkataloq
0 1
Sap açan qadın - 1928-1929
User Azkataloq
0 8