qız

Tagged photos (30)

Azərbaycanlı gənc qız milli geyimdə, Şuşa, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 5
Azərbaycanlı balaca qızın portreti, Tiflis, 19-cu əsrin sonları
User Azkataloq
0 6
Üç qız uşağı, Bakı, 1909
User Azkataloq
0 0
Bakı sahili, 1912
User Azkataloq
0 6
H.Z.Tağıyevin Bakı qızlar məktəbində tikiş dərsi, 1911
User Azkataloq
0 9
Qız Qalası, 20-ci əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 5
Züleyxa xanım Vəliyeva
User Azkataloq
0 4
Xınalıq qızları - rəssam Maral Rəhmanzadə, 1967
User Azkataloq
0 1
"Qız Qalası" baletinin buklet üzlüyü, 1959
User Azkataloq
0 3
"Qız Qalası" baletindən səhnə
User Azkataloq
0 3
Nuxa (Şəki) Qızlar Seminariyasının direktoru Rəşid bəy Əfəndiyev tələbələrlə birlikdə
User Azkataloq
0 5
Bakı, şəhər mənzərəsi, XX əsrin əvvəli
User Azkataloq
0 22
Qız Qalası üstündən dənizkənarı parka açılan mənzərə, 1980-ci illər
User Azkataloq
0 2
Naxçıvandan olan azərbaycanlı qız milli geyimdə, 1890-cı illər
User Azkataloq
0 9
Ordubaddan olan azərbaycanlı qız, 1890
User Azkataloq
0 15
Bakılı qız milli geyimdə, 1890-cı illər
User Azkataloq
0 14
Qız Qalası, 1910
User Azkataloq
0 11
İçərişəhərdən açılan mənzərə, 1963
User Azkataloq
0 4
Kolxozda qızlar kitab oxuyur, 1930-cu illər
User Azkataloq
0 2
Qız Qalası, Bakı, 1880 - Paul von Franken
User Azkataloq
0 15
Buduq kəndindən (Quba) olan qızlar, 1880
User Azkataloq
0 5
Dənizə açılan mənzərə
User Azkataloq
0 5
Udin qizlar milli geyimdə
User Azkataloq
0 4
Bakı qız rus-türk məktəbinin müəllim və şagirdləri
User Azkataloq
0 3
Qız məktəbinin şagird və müəllimləri
User Azkataloq
0 4
İlk müsəlman qızlar məktəbi
User Azkataloq
0 5
Səyavuş Aslan
User Azkataloq
0 0
Bakı, Qız Qalası, 1969
User Azkataloq
0 20
Çay yığan qızlar - Böyükağa Mirzəzadə
User Azkataloq
0 3
Qız Qalası və Hacınskinin evi
User Azkataloq
0 4