portrait

Tagged photos (30)

Məmmədəli bəy Səlimbəyov
User Azkataloq
0 2
Rasim Balayev, 1978
User Azkataloq
0 3
Neftçinin portreti, 1960-cı illər
User Azkataloq
0 3
Müğənni Müslüm Maqomayevin gəncliyi
User Azkataloq
0 6
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin portreti
User Azkataloq
0 12
Səttar Bəhlulzadənin portreti, rəssam Vasiliy Neçitaylo, 1966
User Azkataloq
0 2
Səttar Bəhlulzadənin portreti, rəssam Əziz Əzizov, 1980
User Azkataloq
0 3
Səttar Bəhlulzadənin portreti, rəssam Toğrul Nərimanbəyov
User Azkataloq
0 2
Səttar Bəhlulzadənin portreti. Rəssam Vasiliy Neçitaylo. 1959
User Azkataloq
0 6
Heydər Əliyevin portreti, 1986
User Azkataloq
0 14
Səttar Bəhlulzadənin portreti, rəssam Vasiliy Neçitaylo, 1964
User Azkataloq
0 3
Füzulinin portreti. Müəllif Elcan Şamilov, 1965
User Azkataloq
0 2
Şeyxülislamın portreti, Əli bəy Hüseynzadə, 1900
User Azkataloq
0 3
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin portreti, rəssam Oqtay Sadıqzadə
User Azkataloq
0 16
Kəndli oğlan - Rafael Abasov
User Azkataloq
0 6
Fuad Poladovun portreti - Rafael Abasov, 2007
User Azkataloq
0 4
Gənc oğlanın portreti - Mirzə Qədim İrəvani
User Azkataloq
0 8
"Sürəyya Əsədullayevanın portreti”, 1918 - Kübra Əsədullayeva
User Azkataloq
0 6
Səttar Bəhlulzadənin portreti, 1981 - Böyükağa Mirzəzadə
User Azkataloq
0 5
Koroğlu - Tahir Salahov
User Azkataloq
0 14
Şəms Təbrizi və Cəlaləddin Rumi - Oqtay Sadıqzadə
User Azkataloq
0 4
Nizami Gəncəvinin portreti, 1940 - Qəzənfər Xalıqov
User Azkataloq
0 10
Xurşidbanu Natəvanın portreti - Oqtay Sadıqzadə
User Azkataloq
0 12
İmadəddin Nəsiminin portreti, 1973 - Mikayıl Abdullayev
User Azkataloq
0 6
Abbasqulu ağa Bakıxanov - Elçin Aslanov
User Azkataloq
0 16
Xurşidbanu Natəvanın portreti, 1981 - Nəcəfqulu İsmayılov
User Azkataloq
0 7
Dimitri Şostakoviçin portreti, 1987 - Tahir Salahov
User Azkataloq
0 1
Fikrət Əmirovun portreti - Tahir Salahov, 1967
User Azkataloq
0 10
Dərviş Nurəli Şahın portreti
User Azkataloq
0 2
Maral Rəhmanzadənin portreti - Xalidə Səfərova
User Azkataloq
0 6