oil

Tagged photos (58)

Neft hasilatı, Bakı, 1910
User Azkataloq
0 1
Bakıda neft quyuları, rəssam Vilyam Simpson, 1885
User Azkataloq
0 2
Neft Daşları, 1959
User Azkataloq
0 1
Neft Daşlarında yanğın, 1959
User Azkataloq
0 1
Bibi-Heybət neft mədənlərinın əsas yolundan keçən neft daşıyıcıları. Bakı, 1920-ci illər
User Azkataloq
0 1
Bakıda neft hasilatı, 1903-1906
User Azkataloq
0 1
Bakıda neft buruğunda yanğın, 1905
User Azkataloq
0 1
Bakıdakı neft quyuları, 1890
User Azkataloq
0 1
Nobel Qardaşlarının Bakıdakı neft quyuları, 1886
User Azkataloq
0 0
Bakı yaxınlığında neft qazıntısı, 1886
User Azkataloq
0 0
Nobel Qardaşlarının Bakıdakı neft quyuları təsvir olunduğu siqaret kartları, 1916
User Azkataloq
0 0
Bakı neftini təsvir edən illüstrasiyalar
User Azkataloq
0 0
Bakıdakı neft mədənində fontan, 1886
User Azkataloq
0 0
Nobel Qardaşlarının Bakıda neft quyuları, 1886
User Azkataloq
0 0
Nobel Qardaşlarının Bakıdakı neft quyularından Rusiyaya neft daşıyan tankerlər, 1886
User Azkataloq
0 0
Bakıda neft mədənlərində quyunun qazılması, 1886
User Azkataloq
0 0
Neft daşları, 1965
User Azkataloq
0 2
Neft sənayesində çalışan işçilər, 1920-ci illər
User Azkataloq
0 1
İlaşkanın portreti, rəssam Mirnadir Zeynalov, 1977
User Azkataloq
0 1
Mərdəkan, rəssam Yaşar Hüseynov, 1999
User Azkataloq
0 1
Köhnə Bakı, rəssam N.V.Denisov, 1969
User Azkataloq
0 1
Mafiozlar, rəssam Cavad Mircavadov, 1984
User Azkataloq
0 5
Ağlayan qadın, rəssam Rasim Babayev, 1977
User Azkataloq
0 2
Bakı ətrafında neft buruqları, rəssam A.P.Ostroumova-Lebedeva, 1916
User Azkataloq
0 1
Bibiheybətdə neft buruqları, Bakı, 20-ci əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 0
Neft daşları, 1967
User Azkataloq
0 1
Neft buruqları ərazisində işləyən qadınlar, 1956
User Azkataloq
0 3
Bakı, evlər və neft buruğu, 1956
User Azkataloq
0 3
Musa Bayramov, 1978
User Azkataloq
0 0
Musa Bayramov, 1972
User Azkataloq
0 0
Neft daşları, 1964
User Azkataloq
0 6
Balaxanı mənzərəsi, 1896
User Azkataloq
0 1
Azərbaycan Qızıl Bayraqlı İndustrial İnstitutu, dəvətnamə, 1936
User Azkataloq
0 4
"Xoşbəxtliyi tapanlar" - rəssam Mikayıl Abdullayev, 1951
User Azkataloq
0 4
Neft Daşları
User Azkataloq
0 3
Neft Daşları
User Azkataloq
0 4