oil

Tagged photos (74)

Heydər Əliyev və Valentin Şaşin Neft Daşlarının 25 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə, 1975
User Azkataloq
0 2
SSRİ Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Nikita Xruşşov Neft Daşlarında, 1960
User Azkataloq
0 0
Əhəd Yaqubov, geoloq Ağaqurban Əliyev və Nikolay Baybakov Neft Daşlarında. 1949
User Azkataloq
0 0
Neft Daşları, 1954 cü il Xoşbəxt Yusifzadə (sağdan ikinci) 1 ci mədənin mütəxəssisləri ilə
User Azkataloq
0 0
Neft buruğu, 1931, rəssam Georgi Yeçeistov
User Azkataloq
0 2
Həkim neftçinin gözünə damcı damcılayır, 1963
User Azkataloq
0 2
"Neft və milyonlar səltənətində" filmi, 1916
User Azkataloq
0 1
"Neft və milyonlar səltənətində" filmindən kadr, 1916
User Azkataloq
0 1
"Neft və milyonlar səltənətində" filmindən kadr, 1916
User Azkataloq
0 4
"Neft və milyonlar səltənətində" filmindən kadr, 1916
User Azkataloq
0 1
Neftçi, fotoqraf Hüseyn Hüseynzadə
User Azkataloq
0 5
Bakı neft mədənləri, rəssam Konstantin Boqayevski, 1930
User Azkataloq
0 5
Bakı mənzərəsi, 1874, rəssam Boqolyubov Aleksey Petroviç
User Azkataloq
0 7
Neftçinin portreti, 1960-cı illər
User Azkataloq
0 3
Neft fontanı, 1931
User Azkataloq
0 5
A.Samoylov, Ə.Haqverdiyev və B.Çobanzadə həyat yoldaşları ilə birlikdə. Leninqrad, 1925
User Azkataloq
0 5
Neft hasilatı, Bakı, 1910
User Azkataloq
0 7
Bakıda neft quyuları, rəssam Vilyam Simpson, 1885
User Azkataloq
0 10
Neft Daşları, 1959
User Azkataloq
0 4
Neft Daşlarında yanğın, 1959
User Azkataloq
0 2
Bibi-Heybət neft mədənlərinın əsas yolundan keçən neft daşıyıcıları. Bakı, 1920-ci illər
User Azkataloq
0 7
Bakıda neft hasilatı, 1903-1906
User Azkataloq
0 1
Bakıda neft buruğunda yanğın, 1905
User Azkataloq
0 3
Bakıdakı neft quyuları, 1890
User Azkataloq
0 15
Nobel Qardaşlarının Bakıdakı neft quyuları, 1886
User Azkataloq
0 10
Bakı yaxınlığında neft qazıntısı, 1886
User Azkataloq
0 6
Nobel Qardaşlarının Bakıdakı neft quyuları təsvir olunduğu siqaret kartları, 1916
User Azkataloq
0 2
Bakı neftini təsvir edən illüstrasiyalar
User Azkataloq
0 7
Bakıdakı neft mədənində fontan, 1886
User Azkataloq
0 7
Nobel Qardaşlarının Bakıda neft quyuları, 1886
User Azkataloq
0 5
Nobel Qardaşlarının Bakıdakı neft quyularından Rusiyaya neft daşıyan tankerlər, 1886
User Azkataloq
0 9
Bakıda neft mədənlərində quyunun qazılması, 1886
User Azkataloq
0 6
Neft daşları, 1965
User Azkataloq
0 6
Neft sənayesində çalışan işçilər, 1920-ci illər
User Azkataloq
0 2
İlaşkanın portreti, rəssam Mirnadir Zeynalov, 1977
User Azkataloq
0 1
Mərdəkan, rəssam Yusif Hüseynov, 1999
User Azkataloq
0 1