dram

Tagged photos (32)

Siyavuş tamaşasında Rüstəm obrazını aktyor Sidqi Ruhulla oynayır., 1934
User Azkataloq
0 0
"Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük" tamaşasından səhnə, 1955, Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı
User Azkataloq
0 1
Məmməd Səid Ordubadi
User Azkataloq
0 3
Məmməd Səid Ordubadi
User Azkataloq
0 2
"Səhra yuxuları" tamaşasının heyəti, 1981
User Azkataloq
0 0
Mirzə Fətəli Axundov
User Azkataloq
0 11
Mirzə Fətəli Axundov
User Azkataloq
0 15
İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının kollektivi, 1937
User Azkataloq
0 4
Hüseyn Cavid
User Azkataloq
0 18
Amerikan-Sovet Kino Təşəbbüsünün sədri, dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov, 1989
User Azkataloq
0 2
Bilal Əhməd
User Azkataloq
0 1
Rüstəm İbrahimbəyov və gənc rejissorlar, 1982
User Azkataloq
0 0
Dramaturq Qurban Musayev, 1967
User Azkataloq
0 1
Kommunal işçilərin dram dərnəyi
User Azkataloq
0 2
Tofiq Kazımov
User Azkataloq
0 14
Vilyam Şekspir “Otello”, DTBT, 1932
User Azkataloq
0 1
Cəfər Cabbarlı “Sevil”, ADDT, 1935
User Azkataloq
0 3
Vilyam Şekspir “Maqbet”, ADDT, 1936
User Azkataloq
0 3
"Vaqif" tamaşasından səhnə, 1939
User Azkataloq
0 3
"Vaqif" tamaşası, 1938
User Azkataloq
0 5
Mirzə İbrahimov
User Azkataloq
0 3
Cəfər Cabbarlı
User Azkataloq
0 18
Cəfər Cabbarlı gənclik illərində
User Azkataloq
0 8
Cəfər Cabbarlı
User Azkataloq
0 13
Cəfər Cabbarlı
User Azkataloq
0 10
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının kollektivi, 1974
User Azkataloq
0 7
Amaliya Pənahova Nargilə rolunda, 1967
User Azkataloq
0 4
"Yağışdan sonra" tamaşası, 1972
User Azkataloq
0 2
Ələsgər Ələkbərov Otello, Rza Əfqanlı isə Yaqo rolunda, 1949
User Azkataloq
0 2
Bakı İşçi Teatrının binası, 1932
User Azkataloq
0 15
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
User Azkataloq
0 13
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
User Azkataloq
0 13