car

Tagged photos (39)

Hacı Salman Sultanovun dükanının reklamını əks etdirən biznes kartı qabı
User Azkataloq
0 2
Çarıq (ayaqqabı),19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 0
Darab mirzə Qovanlı-Qacar
User Azkataloq
0 3
Bəhmən Mirzə Abbas Mirzə oğlu Qacar Qovanlı, 1862
User Azkataloq
0 4
Şahrux mirzə Qovanlı-Qacar
User Azkataloq
0 3
Qəhrəman mirzə Şahrux mirzə oğlu Qovanlı-Qacar
User Azkataloq
0 2
"Yeni Avropa" oteli, Bakı, 20-ci əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 5
Bibi-Heybət neft mədənlərinın əsas yolundan keçən neft daşıyıcıları. Bakı, 1920-ci illər
User Azkataloq
0 2
Dəvə karvanı, Cənubi Azərbaycan, Təbriz, 1910-cu illər
User Azkataloq
0 7
Bakı 'Suraxanı' Xalçası, 19-cu əsrin sonları
User Azkataloq
0 1
Atlı və arabalı adam, Bakı, 1870-1890
User Azkataloq
0 1
"Azərbaycan kolxozu" seriyasından "Xalçaçılar", rəssam Ələkbər Rzaquliyev, 1972
User Azkataloq
0 5
Xalçaçı qız, Qarabağ, 20-ci əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 7
Xalçaçılar, rəssam Xalidə Səfərova, 1954
User Azkataloq
0 4
Pirəbədil xalçası
User Azkataloq
0 1
İrəvan, 20-ci əsrin əvvələri. Çar küçəsi.
User Azkataloq
0 1
Azərbaycan vətəndaşları Kommunist Partiyası biletlərini cırıb tullayır, Bakı, 1990
User Azkataloq
0 4
Qarabağ xalçası, 1937
User Azkataloq
0 6
Musiqiçilər xalça muzeyində, 1987
User Azkataloq
0 4
Qazax qrupuna aid Azərbaycan xalçası, 20-ci əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 5
Əzim Əzimzadənin Yusif Vəzir Çəmənzəminliyə həsr etdiyi karikatura
User Azkataloq
0 7
İsa bəy Hacınski və Bakıda ilk avtomobil
User Azkataloq
0 13
Dağüstü park, Bakı, 1930-cu illər
User Azkataloq
0 4
Lətif Kərimov
User Azkataloq
0 5
"Vaqif" tamaşası, 1938
User Azkataloq
0 2
Bəhmən Mirzə Qacar
User Azkataloq
0 5
Xalça toxucusu, XX əsrin əvvəlləri, Azərbaycan
User Azkataloq
0 4
İçərişəhərdə küçə, çarşablı qadınlar və uşaq, 1964
User Azkataloq
0 1
Xilə-buta xalçasl, Bakı, 1880
User Azkataloq
0 6
Qadın çarığı, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli
User Azkataloq
0 5
Köhnə Naxçıvan küçələrində çarşablı qadınlar, 1930-cu illər
User Azkataloq
0 7
Xaqan xan Naxçıvanski və Əşrəf xanım Qacar
User Azkataloq
0 9
İlk müsəlman qızlar məktəbi
User Azkataloq
0 5
Lətif Kərimov tələbələriylə, 1983
User Azkataloq
0 7
Azərbaycanın ilk bayrağının təsvir olunduğu xalça
User Azkataloq
0 18
Bakı, Ticarət mərkəzi, 1969
User Azkataloq
0 7