azərbaycan

Tagged photos (207)

Azərbaycan Cümhuriyyəti vətəndaşları Parlamentin önündə, 1919
User Azkataloq
0 0
Cavad bəy Məlikyeqanov
User Azkataloq
0 0
"Bakı mənzərəsi" — Pyotr Vereşagin, 1872
User Azkataloq
0 6
Azərbaycan sənətçiləri
User Azkataloq
0 1
Azərbaycan rəssamları
User Azkataloq
0 1
"Səhra yuxuları" tamaşasının heyəti, 1981
User Azkataloq
0 0
"Naz eləmə" milli Azərbaycan rəqsi, 1960-1966
User Azkataloq
0 3
Təbriz uşaqları, 1904
User Azkataloq
0 5
Azərbaycanlı balaca qızın portreti, Tiflis, 19-cu əsrin sonları
User Azkataloq
0 4
Trepanasiyalı kəllə. Çalağantəpə | Trepanned Skull. Chalaghantapa
User AzTarixMuzeyi
0 1
Hələf qabı, I Kültəpə I Pot from Halaf, Kultapa I
User AzTarixMuzeyi
0 0
Qadın fiquru. Qarğalar təpəsi | Female Figure. Garghalartapasi
User AzTarixMuzeyi
0 0
Sümük oraq. Şomutəpə | Bone Stickle. Shomutapa
User AzTarixMuzeyi
0 0
Çaxmaqdaşından ox ucu. Damcılı mağarası I Flint Arrowhead. Damjili cave
User AzTarixMuzeyi
0 0
“Binəqədi kərgədanı”nın kəlləsi I Skull of “Binagadi rhinoceros”
User AzTarixMuzeyi
0 0
Azıxantropun alt çənəsi. Azıx mağarası I Lower Jaw of Azykhantrop. Azykh Cave
User AzTarixMuzeyi
0 0
Giqantolit, Azıx mağarası I Gigantolith, Azykh Cave
User AzTarixMuzeyi
0 0
Araz çayını keçənlər, 1990
User Azkataloq
0 3
Araz çayını keçən iki nəfər. 1990
User Azkataloq
0 1
"Qobustan kölgələri" baletindən səhnə, 1973-1974
User Azkataloq
0 1
"Qobustan kölgələri" baletindən səhnə, 1973-1974
User Azkataloq
0 1
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı
User Azkataloq
0 1
N.V.Tomski öz kabinetində Azərbaycan Sosialist Əməyi Qəhrəmanları ilə, 1950
User Azkataloq
0 1
"Azərbaycan kolxozu" seriyasından "Xalçaçılar", rəssam Ələkbər Rzaquliyev, 1972
User Azkataloq
0 4
Bakı və Abşeron yarımadası, rəssam Engelbert Kempfer, 1712
User Azkataloq
0 4
Azərbaycan SSR komsomolu 5-ci qurultayının qadın şöbəsi, 1924
User Azkataloq
0 0
Azərbaycan rəqsləri, boşqab, Ağarəhim Ələsgərov, 1960
User Azkataloq
0 1
Yubka (ətək), Azərbaycan milli geyimi, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 1
Kofta, Azərbaycan milli geyimi, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 1
Azərbaycan Sovetləri V Qurultayının Mandat komissiyası, 1927
User Azkataloq
0 1
Azərbaycan Xalq Daxili İşlər Komissarlığının rəhbərlik edici qrupu, 1929
User Azkataloq
0 2
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Bakı Komitəsinin üzvləri 2-ci Zaqafqaziya qurultayında, 1923
User Azkataloq
0 4
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Bakı Komitəsinin üzvləri 2-ci Zaqafqaziya qurultayında, 1923
User Azkataloq
0 3
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Bakı komiteti üzvləri, 1922
User Azkataloq
0 4
İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının kollektivi, 1937
User Azkataloq
0 2
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı
User Azkataloq
0 2