çay

Tagged photos (24)

Araz çayını keçənlər, 1990
User Azkataloq
0 3
Araz çayını keçən iki nəfər. 1990
User Azkataloq
0 1
Gənclik düşərgəsində yerləşən çayxanada çay içən əcnəbi gənclər, 1973
User Azkataloq
0 1
«Azərbaycan» sovxozunda çayxana, Gəncə (Kirovabad), 1966
User Azkataloq
0 7
İrəvan qalasından Ağrı dağına açılan mənzərə, rəssam DuBois de Montperreux, 1840
User Azkataloq
0 5
İrəvan qrafı İvan Paskeviç və şahzadə Abbas Mirzənin Dey-Karqanda ilk görüşü, 1827
User Azkataloq
0 8
Türkmənçay müqaviləsinin imzalanması 1828, rəssam Karl Beqqrov
User Azkataloq
0 6
Çayçı, Lənkəran, 1976
User Azkataloq
0 7
Sultan bəy Asəf bəy oğlunun malikanəsi, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 3
Çaylı kəndində Fərman Rüstəm oğlunun malikanəsi, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 3
Əhməd Məlikovun evi, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 3
Əliyevin motorlu dəyirmanı, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 2
Pənah Bakir oğlunun mehmanxanası, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 3
Süleyman Həsən oğlunun evi, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 2
Göyçay bağlarında - rəssam Toğrul Nərimanbəyov, 1965
User Azkataloq
0 4
Lənkəranda çay plantasiyası, 1980-ci illər
User Azkataloq
0 3
Bakı şəhərində müsəlman çayxanası, 1917
User Azkataloq
0 13
Bakı şəhərində Soldat bazarında çay və şərbət satışı, 1917
User Azkataloq
0 13
Quba meydanında (Kubinka) çayxana, 1910-cu illər
User Azkataloq
0 12
Soldat bazarında çay və şərbət, 1910-cu illər
User Azkataloq
0 7
Azərbaycan yazıçı və şairləri
User Azkataloq
0 5
Yelizavetpol (indi Gəncə), Çayxana, 1880-1890
User Azkataloq
0 14
Çay yığan qızlar - Böyükağa Mirzəzadə
User Azkataloq
0 3
Azərbaycanın görkəmli rəssamları
User Azkataloq
0 10