Yuxarı Gövhər Ağa məscidi, Şuşa, 1980-ci illər


Yuxarı Gövhər Ağa məscidi, Şuşa, Azərbaycan.Yuхarı Gövhər ağa məscidinin inşası dörd mərhələdə həəyata keçirilmişdir. Ərazidə ilk məscid Qarabağ xanlığının və Şuşa qalasının banisi Pənahəli xanın göstərişi ilə Qarabağ xan sarayı ilə paralel təxminən 1750-ci illərdə qamışdan inşa edilmişdir. İbrahimxəlil xan hakimiyyətə gəldikdən sonra 1768-1769-cu illərdə qamış məscidin yerində daşdan yeni məscid tikilmişdir. XIX əsrin I yarısında Gövhər ağanın maddi dəstəyi ilə İbrahimxəlil xanın yararsız hala düşmüş məscidinin yerində qoşa minarəli üçüncü məscid inşa edilmişdir. 1883-cü ildə Gövhər ağanın maddi vəsaiti əsasında üçüncü məscidin yerində Şuşanın dördüncü və sonuncu cümə məscidi inşa edilmişdir.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Sep 05, 2021 2,280 Photos

  • 1.8k

    Views
  • 0

    Likes
  • 25

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette