Rəşid bəy Əfəndiyev


Rəşid bəy Əfəndiyev - XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri. Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, maarifçi və müəllim Rəşid bəy Əfəndiyev. Ömrünün demək olar ki, böyük bir qismini əsl müəllimliyə həsr edib. Azərbaycan məktəbləri üçün “Uşaq bağçası” adlı əlifba dərsliyinin (1889, İstanbul) və “Bəsirətül-Ətfal” adlı qiraət dərsliyinin (1901, Bakı) mü'əllifidir. Eləcə də xarici dillərdən bir çox əsərləri dilimizə tərcümə edib.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Sep 04, 2021 2,280 Photos

  • 1.2k

    Views
  • 0

    Likes
  • 12

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette