Cahangir bəy Kazımbəyli


Çar Rusiyasında, daha sonra Azərbaycan Cümhuriyyətində ordu zabiti, Gəncə alayında briqada komandiri, Gəncə üsyanının başçısı Cahangir bəy Kazımbəyli. Sonralar Polşaya mühacirət etmişdir, polkovnik rütbəsinədək yüksəlmişdir.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jun 24, 2021 1,967 Photos

  • 716

    Views
  • 0

    Likes
  • 4

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette