Rusiya imperiyası II Dövlət Dumasının müsəlman deputatları, 1907


Rusiya imperiyası II Dövlət Dumasının müsəlman deputatları Tavrida sarayının dəhlizində, 1907 - (əyləşənlər soldan sağa) B.Karatayev (Ural vilayəti), M.Nurberdıxanov (Zakaspiysk vilayəti), A.Kariyev (Daşkənd), T.Allabergenov (Sırdərya vilayəti), (ayaq üstə) Məhəmməd ağa Şahtaxtinski (İrəvan quberniyası), M.Tukaev (Ufa quberniyası). Депутаты-мусульмане Государственной Думы второго созыва: сидят слева направо (первый ряд): Б. Каратаев (Уральская обл.), М. Нурбердыханов (Закаспийская обл.), А. Кариев (от Ташкента), Т. Аллабергенов (Сырдарьинская обл.); Стоят (второй ряд) М. Шахтахтинский (Эриванская губ.), М. Тукаев (Уфимская губерния).

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Aug 16, 2021 1,816 Photos

  • 334

    Views
  • 0

    Likes
  • 3

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette