Şuşa real məktəbinin tələbə və müəllimləri, təxminən 1887-1888


Şuşa real məktəbinin tələbə və müəllimləri, təxminən 1887-1888-ci illər. İkinci cərgədə sağdan ikinci oturan Hüseyn Əhməd oğlu Həyatovun (1871 — 1925) nəslinin üzvlərində bu fotonun orijinalı qorunur. Fotoda Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevi gənc yaşlarında görmək olar (ikinci cərgədə soldan dördüncü). Фотография учеников и учителей Шушинского реального училища, предположительно 1887 — 1888 годы (Шушинское 6-классное реальное училище было учреждено в декабре 1880 года). Во втором ряду справа второй сидит Гусейн Ахмедович Хаятов (1871 — 1925), у потомков которого сохранился оригинал фотографии. На фото удалось опознать известного азербайджанского писателя и общественного деятеля Абдуррагим-бека Ахвердиева (1870 — 1933) в юности — сидит во втором ряду четвертый слева.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 23, 2021 2,279 Photos

  • 1.0k

    Views
  • 0

    Likes
  • 26

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette