Səməd Vurğun, 1954


Azərbaycan şairi, dramaturq, tərcüməçi, ədəbiyyatşünas, tənqidçi, Azərbaycanın ilk xalq şairi (1956), 2 dəfə "Stalin" mükafatı laureatı (1941, 1942) və 2 dəfə "Lenin" ordeni laureatı, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri (1941–1948), Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı, Azərbaycanın Xarici Ölkələrlə Mədəni əlaqə Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan SSR EA-nın akademiki (1945) və vitse-prezidenti (1954–1956). Azərbaycan Elmlər Akademiyasının təsisçilərindən biridir. - Səməd Vurğun, 1954

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 21, 2021 2,279 Photos

  • 795

    Views
  • 0

    Likes
  • 14

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette