İrəvan, 1796


İrəvan (qrafika, 1796) - 1504-cü ildə Səfəvi hökmdarı I Şah İsmayılın tapşırığı ilə, vəziri Rəvanqulu xan tərəfindən Zəngi çayının sahilində, indiki İrəvan şəhərinin yerində inşa edilmiş qala. Səfəvilər dövlətinin sərhəddlərini xarici basqınlardan qorumalı olan qala onu tikdirənin adı ilə Rəvan qalası kimi tanınmış, sonralar "Rəvan" sözü dialektdə "İrəvan" kimi işlədilmişdir.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 17, 2021 2,279 Photos

  • 689

    Views
  • 0

    Likes
  • 10

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette