Əli bəy Hüseynzadə


Azərbaycan ədibi, filosof və ədəbiyyat tənqidçisi, XX əsr Azərbaycan-türk ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri Əli bəy Hüseynzadə

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 13, 2021 1,967 Photos

  • 547

    Views
  • 0

    Likes
  • 13

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette