Qız məktəbinin şagird və müəllimləri


Soldan orta cərgədə: 4) Rəhilə xanım Hacıbababəyova, 6) Sultanməcid Qənizadə, 7) Hənifə xanım Məlikova qız məktəbinin şagird və müəllimləri ilə.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 13, 2021 1,957 Photos

  • 401

    Views
  • 0

    Likes
  • 3

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette