H.Z.Tağıyevin açdığı qız rus-türk məktəbində, 1901


H.Z.Tağıyevin açdığı qız rus-türk məktəbində. 6.10.1901. Soldan. Orta cərgə: 1) Vəzirov Fərrux bəy 2) Txorjevski 3) Osmanzadə (Yaqubova) Səlimə xanım 4) Tağıyeva Sona xanım (Hacı Zeynalabdinin yoldaşı) 5) Tağıyev Hacı Zeynalabdin – millət atası, məktəbin qurucusu 6) Məlikova Hənifə xanım (Həsən bəy Zərdabinin yoldaşı) 7) Talışinskaya (Xuramoviç) Sara xanım 8) Zərdabi-Məlikov Həsən bəy 9) Sulkeviç Məryəm xanım 10) Topçubaşov Əlimərdan bəy

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 11, 2021 2,280 Photos

  • 880

    Views
  • 0

    Likes
  • 16

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette