Tofiq Quliyev


Azərbaycan bəstəkarı, pianoçu, dirijor, bir çox simfonik əsərlərin, kantataların, fortepiano əsərlərinin müəllifi, Azərbaycan SSR xalq artisti (1964), Azərbaycan caz və estrada musiqisinin banilərindən biri Tofiq Quliyev

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 11, 2021 2,278 Photos

  • 1.2k

    Views
  • 0

    Likes
  • 28

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette