Fatma xanım Hacınskaya, 1904


I rus-müsəlman qadın məktəbinin (H. Z. Tağıyevin qız məktəbinin) şagirdi Fatma xanım Hacınskaya dramaturq Səkinə xanımAxundzadənin “Elmin faydası” pyesində Sərvər bəy rolunda. 16 dekabr 1904- cü il.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 10, 2021 1,966 Photos

  • 365

    Views
  • 0

    Likes
  • 2

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette