Üzeyir Hacıbəyli opera ifaçıları bir yerdə, 1938


Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli Moskvada ilk Azərbaycan musiqisi dekadası üzvləri ilə birgə. Soldan sağa: Şövkәt Mәmmәdova, Hüseynağa Hacıbababәyov, Knarik Qriqoryan, Mәmmәdtağı Bağırov, Qəmər Almaszadə, Bülbül, Hәqiqәt Rzayeva. 1938 / Фотография. Узеир Гаджибеков (в центре) с участниками первой Декады азербайджанской музыки в Москве. Слева направо: Ш. Мамедова, Г. Гаджибабеков, К. Григорьян, М.Т. Багиров, Г. Алмасзаде, Бюльбюль, А. Рзаева. 1938 г.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 09, 2021 2,279 Photos

  • 917

    Views
  • 0

    Likes
  • 17

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette