Mirzə Fətəli Axundov


Azərbaycan yazıçısı, maarifçisi, şairi, materialist filosofu və ictimai xadimi; Azərbaycan dramaturgiyası və Azərbaycan ədəbiyyatında ədəbi tənqidinin banisi, "müsəlman Molyeri" titulunun sahibi. Axundov həmçinin romantik və müasir iran millətçiliyinin sələflərindən biri idi. Qafqaz Arxeologiya Komissiyasının sədri (1864–1878) Mirzə Fətəli Axundov

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 09, 2021 2,279 Photos

  • 903

    Views
  • 0

    Likes
  • 22

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette