Seyid Cəfər Pişəvəri


İran və Azərbaycan-sovet siyasətçisi, publisisti, jurnalisti İran kapitalist partiyasının təsisçilərindən biri, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri, Azərbaycan Milli Hökumətinin sədri (1945-1946) Seyid Cəfər Pişəvəri

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 08, 2021 2,279 Photos

  • 1.1k

    Views
  • 0

    Likes
  • 43

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette