Əlizadə Əbdülkərim Əli oğlu


Əbdülkərim Əlizadə (11 yanvar 1906 – 3 dekabr 1979) — Azərbaycan tarixçisi, şərqşünas, akademik, 1944–1950-ci illərdə Tarix İnstitutunun direktoru, tarix elmləri doktoru, Azərbaycan SSR EA-nın akademiki (1955), 1956-cı ildə Azərbaycan EA İctimai Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, 1958-ci ildə isə Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1980). \ Abdulkarim Alizadeh (January 11, 1906 – December 3, 1979) — Azerbaijani historian, orientalist, academician, director of the Institute of History in 1944–1950, doctor of historical sciences, academician of the Azerbaijan SSR EA (1955), in 1956 Academician-secretary of the Department of Social Sciences of the EA of Azerbaijan, and in 1958, the director of the Institute of Oriental Studies, laureate of the USSR State Prize (1980).

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Oct 28, 2023 2,278 Photos

  • 88

    Views
  • 0

    Likes
  • 1

    Downloads
License and Use
Free for commercial use Attribution required
Share
Color Palette