Qafur Rəşad Mirzəzadə


Qafur Rəşad Ələkbər oğlu Mirzəzadə (1884, Şamaxı, Şamaxı qəzası, Bakı quberniyası, Rusiya imperiyası – 27 noyabr 1943, Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ) — pedaqoq, naşir-mühərrir, tərcüməçi, coğrafiyaçı, publisist. \ Gafur Rashad Alekber oglu Mirzazadeh (1884, Shamakhi, Shamakhi District, Baku Governorate, Russian Empire - November 27, 1943, Baku, Azerbaijan SSR, USSR) — educator, publisher-editor, translator, geographer, publicist.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Oct 05, 2023 2,279 Photos

  • 322

    Views
  • 0

    Likes
  • 2

    Downloads
License and Use
Free for commercial use Attribution required
Share
Color Palette