Rəşid bəy Əfəndizadə


Rəşid bəy Əfəndiyev və ya Rəşid bəy Əfəndizadə (24 may (5 iyun) 1863, Nuxa, Nuxa qəzası, Bakı quberniyası, Rusiya imperiyası – 31 avqust 1942, Nuxa, Nuxa rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ) — Azərbaycan maarif xadimi, yazıçı, etnoqraf, müəllim və metodist. \ Rashid Bey Efendiyev or Rashid Bey Efendizade (May 24 1863, Nukha, Nukha District, Baku Governorate, Russian Empire - August 31, 1942[2], Nukha, Nukha District, Azerbaijan SSR, USSR ) — Azerbaijani educator, writer, ethnographer, teacher and methodist.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Oct 05, 2023 2,279 Photos

  • 296

    Views
  • 0

    Likes
  • 2

    Downloads
License and Use
Free for commercial use Attribution required
Share
Color Palette