Əhəd Yaqubov, geoloq Ağaqurban Əliyev və Nikolay Baybakov Neft Daşlarında. 1949


“Azərdənizneft” Birliyinin rəisi Əhəd Yaqubov, məşhur geoloq Ağaqurban Əliyev və SSRİ Neft sənayesi naziri Nikolay Konstantinoviç Baybakov Neft Daşlarında. 1949-cu il \ Ahad Yagubov, head of "Azerdenizneft" Union, famous geologist Aghagurban Aliyev and USSR Minister of Oil Industry Nikolay Konstantinovich Baybakov at Neft Dashlari (Oil Rocks). 1949 year

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Oct 03, 2023 2,279 Photos

  • 258

    Views
  • 0

    Likes
  • 0

    Downloads
License and Use
Free for commercial use Attribution required
Share
Color Palette