İrəvan qalasının blokada planı, 1885-1896


İrəvan qalasının blokada planı. Böyük Pyotrdan bu günə qədər Rusiya müharibələrinin icmalı (hərbi məktəblərdə hərb tarixini öyrənmək üçün dərslik). 1885-1896. \ Plan of the blockade of the Iravan fortress. Overview of the Russian Wars from Peter the Great to the Present Day (a manual for studying military history in military schools). 1885-1896. \ План блокады Эриванской крепости. Обзор войн России от Петра Великого до наших дней (пособие для изучения военной истории в военных училищах). 1885-1896.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Aug 10, 2023 2,194 Photos

  • 54

    Views
  • 0

    Likes
  • 0

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette