Heydər Hüseynov Fəlsəfə şöbəsinin tələbələri akademik Aslan Aslanov, Məqsəd Səttarov və başqaları


Heydər Hüseynov Fəlsəfə şöbəsinin tələbələri akademik Aslan Aslanov, AMEA nın müxbir üzvü Məqsəd Səttarov və b \ Heydar Huseynov, students of the Department of Philosophy, Academician Aslan Aslanov, correspondent member of ANAS, Magsad Sattarov, etc.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Aug 04, 2023 2,278 Photos

  • 121

    Views
  • 0

    Likes
  • 0

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette