Dadaş Həsənzadənin ailə üzvləri


Gizli Müsavatın rəhbəri, sovet zindanında işgəncələr altında şəhid edilmiş - Dadaş Həsənzadənin anası Güllü xanım, solda bacısı Pəri xanım, digər bacısı Gülsəba xanım və qardaşı Novruz Həsənzadə. Ceyhun Nəbinin kolleksiyası \ The head of the secret Musavat, who was killed under torture in the Soviet dungeon - Dadash Hasanzade's mother Gullu Khanum, sister Peri Khanum on the left, other sister Gulseba Khanum and brother Novruz Hasanzade. Collection of Jeyhun Nabi

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 25, 2023 2,279 Photos

  • 189

    Views
  • 0

    Likes
  • 3

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette