Qurban Musazadə və Ağasəlim Rəhimov "İstiqlal" qəzetini çap edirlər, Bakı, 1923


Azərbaycanın bolşeviklər tərəfindən işğalından sonra yeraltı "Müsavat" Partiyası əhali arasında təbliğat aparırdı. Müsavatçı Qurban Musazadə və Ağasəlim Rəhimov ilə birlikdə 1923-cü ildə Bakıda "İstiqlal" qəzetini çap edirlər. / After the occupation of Azerbaijan by the Bolsheviks, the underground Musavat party conducted propaganda among the population. Musavatists Gurban Musazade and Agasalim Rahimov are printing the Istiqlal newspaper in Baku in 1923.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 23, 2023 2,278 Photos

  • 146

    Views
  • 0

    Likes
  • 2

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette