D.Bünyadzadə adına Dövlət Türk Bədaye Teatrosunun heyəti "Gülən adam" tamaşasının məşqi zamanı, 1929


D.Bünyadzadə adına Dövlət Türk Bədaye Teatrosunun heyəti Viktor Hüqonun "Gülən adam" tamaşasının məşqi zamanı. Fotodakı aktyorlardan 3-ü Abbas Mirzə Şərifzadə, Panfiliya Tanailidi və Ülvi Rəcəb güllələnərək (1937-38) repressiya qurbanları olub. Əlavə olaraq fotoda Rza Darablı və yoldaş Valeriy(?) var. 1929-cu il.\ The staff of the State Turkish Theater named after D. Bunyadzade during the rehearsal of Victor Hugo's play "The Laughing Man". 3 of the actors in the photo, Abbas Mirza Sharifzadeh, Panfiliya Tanailidi and Ulvi Rajab, were shot dead (1937-38) and became victims of repression. In addition, Rza Darabli and comrade Valeriy(?) are in the photo. 1929 year.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on May 28, 2023 2,225 Photos

  • 190

    Views
  • 0

    Likes
  • 0

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette