Qəhrəman mirzə Şahrux mirzə oğlu Qovanlı-Qacar


Qəhrəman mirzə Şahrux mirzə oğlu Qovanlı-Qacar — müəllim, Bəhmən mirzə Qovanlı-Qacarın nəvəsi. Qəhrəman mirzə Şahrux mirzə oğlu 1888-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Şuşa real məktəbini, sonra Puşkin adına İrəvan Müəllimlər məktəbinə daxil olmuşdu.Müəllimlər şurasının qərarı ilə müəllimlik şəhadətnaməsi almışdı.Azərbaycanın bir çox məktəblərində müəllim işləmişdi. \ Gahraman Mirza Shahrukh Mirza Oglu Govanli Gajar — teacher, grandson of Bahman Mirza Govanli-Gajar. Gahraman Mirza Shahrukh Mirza Oglu was born in Shusha in 1888. He entered the Shusha Realni School and then the Irevan Teachers school named after Pushkin.By the decision of the teachers ' council, he received a teaching certificate. He worked as a teacher in many schools of Azerbaijan.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jan 01, 2023 2,280 Photos

  • 414

    Views
  • 0

    Likes
  • 2

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette