Azərbaycanın ilk bayrağının təsvir olunduğu xalça


Azərbaycan Cümhuriyyətinin (1918-1920) ilk bayrağının təsvir olunduğu xalça. Xalçanın yuxarısında və aşağısında ərəb əlifbası ilə bu iki beyt yazılıb: Zikr edər cinn, mələk, həm insan: Yaşasun dövləti-Azərbaycan. Hürr, azadə yaşatsun hamunu, Həmhüquq olsun ər ilə nisvan. (Son misranın mənası belədir: erkək ilə qadın bərabər hüquqlu olsun). Yuxarıdakı beytin altında tarix qeyd olunub: 1345. (Bu, miladi tarixlə 1926-cı il edir). Bayrağın üstündə “Azərbaycan bayrağı” yazılıb. Bayrağın altında “Mir Fəsih” sözü oxunur. Bu, çox güman ki, şairin təxəllüsüdür.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 01, 2021 2,278 Photos

  • 919

    Views
  • 0

    Likes
  • 22

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette