Hələf qabı, I Kültəpə I Pot from Halaf, Kultapa I


1962-ci ildə arxeoloq Osman Həbibullayev tərəfindən Cənubi Qafqazın Hələf arxeoloji mədəniyyətinin daşıyıcıları ilə əlaqələrini təsdiq edən boyalı saxsı qab tapılıb. Həmin qab nəfis şəkildə, tərkibində qum qatışığı olan gildən hazırlanmışdı. Səthi qəhvəyi boya ilə rənglənmiş bu qabın üstü tünd qəhvəyi boya vasitəsilə maili xətlər və nöqtələrlə naxışlanmışdır. | In 1962, archaeologist Osman Habibullayev discovered an example of painted earthenware, which served as material evidence of the relations between tribes of the Southern Caucasus and the Halaf archaeological culture. The finely worked artefact is made from clay with addition of sand. Its’ surface is painted dark-brown inclined lines and dots.

Comments(0)

No comments yet


AzTarixMuzeyi

Published on Dec 15, 2022 10 Photos

  • 330

    Views
  • 0

    Likes
  • 0

    Downloads
License and Use
Use only on websites Attribution required
Share
Color Palette