“Binəqədi kərgədanı”nın kəlləsi I Skull of “Binagadi rhinoceros”


Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Binəqədi qır gölünün hələ 1938-ci ildə aşkar olunmuş ilk tapıntılarından biri – dünya paleontologiya elmində “Binəqədi kərgədanı” adı ilə məşhur olan kərgədanın kəlləsi saxlanılır. I Among showpieces of the National Museum of History of Azerbaijan, there is one of the first discoveries made on the lake back in 1938 – skull of a rhinoceros, known among international palaeontological community as “Binagadi rhinoceros”.

Comments(0)

No comments yet


AzTarixMuzeyi

Published on Dec 13, 2022 10 Photos

  • 367

    Views
  • 0

    Likes
  • 0

    Downloads
License and Use
Use only on websites Attribution required
Share
Color Palette