Azıxantropun alt çənəsi. Azıx mağarası I Lower Jaw of Azykhantrop. Azykh Cave


1968- ci ilin iyun ayında arxeoloq Məmmədəli Hüseynovun rəhbərliyi altında Paleolit arxeoloji ekspedisiyası Azıx düşərgəsinin Orta Aşel dövrünə aid V təbəqəsinin IV horizontunda apardığı arxeoloji qazıntılar zamanı ibtidai insana məxsus çənə aşkar etmişdi. İbtidai insanın bu qalığına şərti olaraq “azıxantrop”, yəni “Azıx adamı” adı verilmişdi. I Palaeolithic men’s sites took place at Azykh Palaeolithic site in the Khojavend district of Azerbaijan. It happened in June 1968, when Palaeolithic archaeological expedition led by Mammadali Huseynov had discovered an early man’s jawbone during investigation from the 4th horizon of the site’s 5th cultural layer which corresponded to the Acheulian industry. The lower jaw’s owner was conventionally named “Azykhantrop”.

Comments(0)

No comments yet


AzTarixMuzeyi

Published on Dec 12, 2022 10 Photos

  • 383

    Views
  • 0

    Likes
  • 0

    Downloads
License and Use
Use only on websites Attribution required
Share
Color Palette