Giqantolit, Azıx mağarası I Gigantolith, Azykh Cave


Azıx düşərgəsinin ən aşağı təbəqələrindən tapılmış 4-5 kq ağırlığında nəhəng daş alət maraqlı və nadir əmək aləti mağara sakinlərinin iki əllə yaxşı tutub istifadə etdikləri ilk alətlərdəndir. Bu cür alətlər şərti olaraq giqantolit (yəni çox böyük daş) və ya çoppinq-giqantolit adlandırılır. I Stone tools weighing 4-5 kg, found at the VIII level of the cultural layers of the Azykh cave, are conventionally called gigantolites or giant switches. The shredder found in the lowest layer of the cave is an interesting and rare tool – one of the earliest tools used by cavemen, holding it with both hands.

Comments(0)

No comments yet


AzTarixMuzeyi

Published on Dec 12, 2022 10 Photos

  • 153

    Views
  • 0

    Likes
  • 0

    Downloads
License and Use
Use only on websites Attribution required
Share
Color Palette