Daşlaşmış ağac qalığı, Şamaxı | Petrified Tree Remain, Shamakhi


Yer kürəsində təqribən 33,9-23 mln. il əvvəl mövcud olmuş olihosen geoloji mərhələsinə aid edilən daşlaşmış ağac qalığı Azərbaycanın Şamaxı rayonu ərazisində Maykop çöküntüləri təbəqəsindən aşkarlanmışdır. Tədqiqatçıların hesablamalarına görə ən azı 25 mln. yaşı olan bu daşlaşmış ağac qalığı planetdə iqlimin soyuqlaşmağa, tropik meşələrin geniş düzlərlə əvəz olunmağa başladığı, yeni yırtıcı heyvanların, insanabənzər meymunların və s. yarandığı dövrə aiddir. I A petrified fragment of a tree which used to grow on the Earth around 33.9-23 mln. years ago, during Oligocene. The fossil had been conserved among Maikopian deposits of Shamakhi. According to expert estimates, the fossil is at least 25 mln. years old. It dates to a period in the natural history, which is marked with global cooling, replacement of tropical forests with broad lowlands, as well as emergence of the new species of predators, as well as the ancestors of present-day apes, etc.

Comments(0)

No comments yet


AzTarixMuzeyi

Published on Dec 12, 2022 10 Photos

  • 323

    Views
  • 0

    Likes
  • 0

    Downloads
License and Use
Use only on websites Attribution required
Share
Color Palette