Azərbaycan yazıçıları, Bakı, 1924


Soldan. Ön cərgə (oturanlar): 1) Mirzə Əbdülxaliq “Raqi”, 2) Əliağa Vahid, 3) Əli Hüseynzadə, 4) Adil Nəcdət, 5) Cavad Əhməd, 6) Cabbar Əfəndizadə, 7) Atababa Musaxanlı, 8) Mikayıl Rəfili, 9) Bayraməli “Hambal”, 10) Ağahüseyn Rəsulzadə. Orta cərgə: 1) Mirzə Rəhim “Fəna”, 2) Əbdülxaliq “Cənnəti”, 3) Səməd “Mənsur”, 4) Məşədi “Azər”, 5) Mədinə xanım Qiyasbəyli, 6) Həbib Cəbiyev, 7) Mehmet Fuad Köprülüzadə, 8) Böyükağa Talıblı, 9) Şəfiqə xanım Əfəndizadə, 10) Nəcəf bəy Vəzirov, 11) Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, 12) Bəkir Çobanzadə, 13) Cəlil Məhəmmədzadə, 14) Ağadadaş “Müniri”.Arxa cərgə: 1) Mirzə Cəlal Yusifzadə, 2) (Mir)bədrəddin “Seydi”, 3) Salman “Mümtaz”, 4) Süleyman Sani Axundov, 5) Abdulla “Şaiq”, 6) İsmayıl Hikmət, 7) Hüseyn “Cavid”, 8) Əli Kərimov, 9) (Ağa)əli Mirzə Cəlal oğlu Yusifzadə , 10) Qulamrza Qasımbəyli, 11) Sami Kamal “Sürəyya”, 12) Sultanməcid Qənizadə, 13) Əhmədcövdət Pepinov, 14) Əliisgəndər Cəfərzadə, 15) Abdulla bəy Əfəndizadə, 16) Yusif , 17) Seyid Hüseyn Sadiq

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 01, 2021 2,280 Photos

  • 1.0k

    Views
  • 0

    Likes
  • 17

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette