Tiflis Müsəlman Qadınlar Cəmiyyəti, Tiflis, 1910


Tiflis Müsəlman Qadınlar Cəmiyyəti, Tiflis, 1910. Soldan sağa: Salatın Əhmədova, Nisə Novruzova, Səadət xanım Qayıbovadır, Kamilə Sübhəngülova, Nəcabət Zeyanlova, Sara Atamalıbəyova. \ Tiflis Muslim Women's Benevolent Society. Tiflis, 1910. From left to right: Salatyn Ahmadova, Govhar Gajar, Nisa Novruzova, Saadat Gayibova, Kamila Subhangulova, Najabat Zeynalova, Sara Atamalybeyova.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Dec 02, 2022 2,278 Photos

  • 408

    Views
  • 0

    Likes
  • 5

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette