Bakı müəllim və şairləri, 1916


Bakı müəllim və şairləri, 1916 Soldan. 1-ci cərgə: 1) (Mir)bədrəddin Seyidzadə “Bədri”, 2) Mirəbdülvahab “Seyid Zərgər”, 3) Mikayıl Məhəmmədəli oğlu “Seydi”, 4) Əbdülxalıq “Cənnəti”, 5) Ağadadaş “Müniri”, 6) Mirsadıq “Sadiq”, 7) Nemət Bəsir Hacıyev. - 2-ci və 3-cü cərgələr: 1) Hacı Səlim Qasımzadə “Səyyah”, 2) Hüseynqulu “Tülui”, 3) Mirmahmud Əliəsgərli “Nuri”, 4) Ağadadaş Ələkbərov “Dərviş”, 5) Hüseynqulu “Sacid”, 6) Nüsrət Ərdəbili, 7) Mirzəbala Qardaş “Xadim”, 8) Mirzə Xəlil Canıbəyov, 9) Əliabbas “Müznib”, 10) Əliağa “Vahid”, 11) Əbdürrəhman “Asim”, 12) Əmin “Abid”, 13) Sultan “Gülşəni”, 14) Hənəfi Zeynallı, 15) Əlisəttar İbrahimov.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jul 01, 2021 2,279 Photos

  • 1.1k

    Views
  • 0

    Likes
  • 13

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette