Corc Bayronun "Qabil" əsərinin ilk azərbaycanca nəşri, Azərnəşr, 1934


Corc Qordon Bayronun "Qabil" əsərinin ilk azərbaycanca nəşri, Bakı, Azərnəşr, 1934. 1934-cü ildə Məmmədhüseyn Təhmasibin tərcüməsində çap edilmiş bu əsər dahi ingilis şairinin Azərbaycana ilk möhtəşəm gəlişi hesab oluna bilər. 1821-ci ildə qələmə alınmış “Qabil” poeması Bayronun sirli-mifik əsərləri sırasındadır; sanki real həqiqətlərindən bezən şair həmin dövrdə belə mövzulara daha tez-tez meyillənirdi. Əsər Bibliya motivləri əsasında işlənmişdir. Oradakı Adəm, Həvva, Qabil, Habil obrazları da hər bir oxucuya məlum olan dini-mifik obrazlardır. Bu əsərində Corc Qordon Bayron tamamilə öz xəyallarına qol-qanad verən şair kimi oxucu qarşısına çıxarır.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jun 26, 2022 2,278 Photos

  • 472

    Views
  • 0

    Likes
  • 9

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette