Nəcəfqulu Tağıyev


İlk azərbaycanlı heykəltəraş qadın Zivər Məmmədovanın atası Nəcəfqulu Tağıyev. \ Zivar Mammadova's father Najafgulu Taghiyev.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jun 20, 2022 2,225 Photos

  • 302

    Views
  • 0

    Likes
  • 1

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette