Fətəli Xan Xoyskinin qəbirüstü büstünün açılışı, Tbilisi, 1998


Fətəli Xan Xoyskinin qəbirüstü büstünün açılışı, Tbilisi, 1998. Tbilisi şəhəri "Nəbatət bağı". Büstü açanlar Azərbaycan Respublikasının prezidenti (1993-2003) Heydər Əliyev və Gürcüstan Respublikasının prezidenti (1995-2003) Eduard Şevardnadze. Büstün müəllifləri Azad Əliyev və Fərman Hüseynov.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jun 16, 2022 2,278 Photos

  • 637

    Views
  • 0

    Likes
  • 6

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette