F.Qarayev, R.İbrahimov, L.Vaynşteyn, A.Əlizadə, Ə.Əzizli, E.Mahmudov, A.Cəfərova


Soldan sağa: Fərəc Qarayev, Ramiz İbrahimov, Leonid Vaynşteyn, Aqşin Əlizadə, Əziz Əzizli, Emin Mahmudov, Afaq Cəfərova.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on May 14, 2022 1,745 Photos

  • 329

    Views
  • 0

    Likes
  • 2

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette